foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

OPIS TECHNOLOGII

Przerób złomu akumulatorowego realizujemy w nowoczesnych liniach technologicznych włoskiej firmy ENGITEC TECHNOLOGIES S.p.A w tzw. technologii CX.

 

Składniki akumulatora

 

I etap

Rozdzielenie akumulatora na części składowe

Technologia ta polega na rozbiciu baterii akumulatorowej, a następnie odseparowaniu i odfiltrowaniu części składowych.

Po rozbiciu akumulatora następuje odfiltrowanie /odzysk elektrolitu.

Pozostałe części stałe są poddane separacji flotacyjnej i oddzielnie składowane :

  • frakcja metaliczna ( tzw. kratka, zaciski na klemy, połączenia międzysekcyjne w akumulatorze ),
  • polipropylen z obudowy baterii ,
  • pasta ( głównie siarczan ołowiu i tlenki ołowiu),
  • polietylen  oraz szkło, bakelit, papier (łącznie  ~ 3,5%), będące odpadem.

Wszystkie produkty są wielokrotnie przemyte i  odkwaszone.

 

 

II etap

Odsiarczanie pasty

Do linii kierowane są odzyskane w I etapie:

- pasta ołowiowa,

- elektrolit.

Zawartość siarki w paście z ok. 8 % spada do max. 1 %.

W wyniku reakcji chemicznych zachodzących w tym procesie powstaje ponadto roztwór siarczanu sodu..

III etap

Krystalizacja siarczanu sodu

Przefiltrowany i oczyszczony chemicznie roztwór kierowany jest do linii krystalizacji. W wyniku tego procesu powstaje krystaliczny siarczan sodu o wysokiej czystości.

IV etap

Produkcja ołowiu surowego

Frakcja metaliczna odzyskana w I etapie i odsiarczona w II etapie pasta ołowiowa jest przetapiana na ołów surowy w nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych liniach przetopu (BJ Industries – Francja)  w piecach obrotowo – wychylnych.

V etap

Produkcja ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu

Ołów surowy jest topiony w kotłach rafinacyjnych i poddawany procesom rafinacji, czyli usunięcia zanieczyszczeń obcymi metalami.

Ze zgarów powstających w procesie rafinacji odzyskuje się ołów w piecu uchylno – obrotowym.

VI etap

Przetwórstwo ołowiu i stopów ołowiu