foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

STOPY OŁOWIU produkowane są wg wymagań określonych przez klientów 
z następującymi składnikami stopowymi:
Sb, Sn, As, Ca, Se, Cu, Ag, S. 

W przypadku zamówienia stopu z innymi od w/w składnikami stopowymi - uzgadniane jest wykonanie partii próbnej.

Stopy ołowiu produkowane są w postaci gąsek o masie 36 - 38 kg i wymiarach 641mm x 74mm x 99mm.

 

 

 

 

PAKOWANIE
Pakiety składające się z 25 sztuk (5 szt. x 5 warstw), o masie do 900 kg, związane taśmą poliestrową (lub wg uzgodnień z klientem).