foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:

„Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023r.”. 

„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

 

Zarząd BATERPOL S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2020r.

Zobacz pismo...

 

Baterpol prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu.

Spółka prowadzi działalność w dwóch zakładach, Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego zlokalizowany w Świętochłowicach oraz Zakład Ołowiu zlokalizowany w Katowicach.

Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

Ołów odzyskany ze zużytych akumulatorów wykorzystywany jest do produkcji ołowiu rafinowanego, a elektrolit i siarka z odsiarczonej pasty są wykorzystywane do produkcji siarczanu sodu – stosowanego w przemyśle chemicznym.

Zastosowane najnowocześniejsze w świecie rozwiązania technologiczne gwarantują ekologiczny recykling zużytych akumulatorów, 
w warunkach spełniających wymagania krajowych i unijnych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Nasz firma posiada specjalistyczną bazę transportową przystosowaną do przewozu odpadów niebezpiecznych i jest w stanie skupić każdą ilość złomu akumulatorowego 
z terenu całego kraju.

 

Produkty uzyskane w procesie recyclingu to:

 

 

dla pracowników firmy zewnętrznej współpracującej z administratorem

 

Informujemy, że na podstawie art. 13 i 14 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest BATERPOL SA z siedzibą w Katowicach przy ulicy  Obrońców Westerplatte 108, kod pocztowy: 40-335 Katowice, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Robert Hyla, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Administratora,

  3. Państwa dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe, służbowe) przetwarzane są w celu umożliwienia bieżącej realizacji współpracy wynikającej z Umowy pomiędzy administratorem a Państwa pracodawcą,

  4. podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w związku z realizacją celów wskazanych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  5. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi doradcze, audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,

  6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi
    z Umowy przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od wygaśnięcia Umowy,

  7. pracownikowi przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa UODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  8. dane osobowe zostały dobrowolnie udostępnione Administratorowi przez Pracodawcę lub Państwo, co jest niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Administratora z Państwa Pracodawcą.

 

 

 

 

Cookies