foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

Podstawowym efektem naszej działalności produkcyjnej jest ołów rafinowany wysokiej czystości i stopy ołowiu, przeznaczone głównie dla producentów akumulatorów.

Jesteśmy również jedynym w kraju producentem wyrobów walcowanych
i wyciskanych z ołowiu i jego stopów. 

Pozostałe wyroby odzyskane w procesie recyklingu złomu akumulatorowego to:
- polipropylen, przeznaczony dla producentów wyrobów z tworzyw sztucznych,
- krystaliczny siarczan sodu, stosowany w przemyśle chemicznym, szklarskim, papierniczym i tekstylnym

Czytaj więcej: Sprzedaż

Głównym celem naszej działalności jest recykling złomu akumulatorowego.
Skupujemy zużyte akumulatory ołowiowe z elektrolitem, złom ołowiu oraz surowce ołowionośne.

Czytaj więcej: Skup