foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

Szczególnie jesteśmy zainteresowani dostawami:

  • ołowiu surowego
  • złomów ołowionośnych
  • złomu akumulatorów ołowiowych
  • odpadów poakumulatorowych z akumulatorów trakcyjnych
  • kratki akumulatorowej
  • zgarów Pb
  • szlamów Pb

Skupimy i odbierzemy własnym specjalistycznym transportem każdą ilość złomu akumulatorowego oraz ołowionośnych surowców wtórnych z terenu całego kraju.

Posiadamy nowoczesną bazę transportową, dostosowaną do przewozu i składowania materiałów niebezpiecznych:

  • specjalistyczne samochody i kontenery,
  • pojemniki do bezpiecznego gromadzenia i transportu złomu akumulatorowego.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem SkupuZakładem Przerobu Złomu Akumulatorowego.

Zobacz aktualny cennik skupu.