foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

OŁÓW RAFINOWANY produkowany jest w gatunkach:

Pb 985 R ∑ zanieczyszczeń < 0 ,015 %
Pb 970 R ∑ zanieczyszczeń < 0 ,030 %
Pb 940 R ∑ zanieczyszczeń < 0 ,060 %

Oznaczane zanieczyszczenia: 
Ag, As, Bi, Cd, Cu, Ni, Sb, Sn, Zn.

Na życzenie klienta oznaczany poziom innych zanieczyszczeń: 
Fe, Mn, Ni, S, Te, Tl.

Ołów rafinowany produkowany jest w postaci gąsek 
o masie 36 - 38 kg i wymiarach 641mm x 74mm x 99mm.