foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

 

Dofinansowane zadania:

  1. „Budowa instalacji do gospodarczego wykorzystania szkła kineskopowego i innych odpadów zawierających ołów o koncentracji poniżej 50%”.
  2. „Zakup specjalistycznego urządzenia do zbierania pyłów ołowionośnych”.
  3. „Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki akumulatorów i baterii na terenie województwa śląskiego”.

 

 

 

Baterpol S.A.
Zakład Ołowiu
ul. Obr. Westerplatte 108, 
40-335 Katowice

Telefon: 032 779 20 00
Fax: 032 779 20 09

SKUP ZŁOMU AKUMULATOROWEGO
Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego
 
ul. Chorzowska 115, 
41-605 Świętochłowice - Lipiny

Telefon: 032 770 94 90
Fax: 032 770 94 90

 

 

Katowice, 2021.03.31

 

CENNIK
ZŁOMU AKUMULATORÓW PB

 

Z dniem 09.11.2022 roku wprowadza się nowe ceny skupu zużytych akumulatorów ołowiowych z elektrolitem (dowóz złomu akumulatorowego do ZPZA w Świętochłowicach-Lipinach transportem dostawcy), cena złomu akumulatorowego wynosi 
od 2 500 zł/t.

 

Informujemy, iż

  • prowadzimy skup w dniach poniedziałek - piątek
  • prowadzimy skup również od osób indywidualnych
  • płacimy gotówką
  • godziny pracy skupu 700 do 1900

  

 

 

 

Z poważaniem

Zarząd Baterpol S.A.

 

 

 

 

Cookies