foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

Przeznaczony jest do produkcji regranulatu dla producentów wyrobów z tworzyw sztucznych.

 

Polipropylen

Krystaliczny siarczan sodu - Na2SO4

Postać: biały krystaliczny proszek, bez zapachu, rozpuszczalny w wodzie.


Skład:
Na2SO4 >99,5 %

Znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, szklarskim, papierniczym i tekstylnym.

 

Siarczan sodu

Produkujemy:
rury - wg PN-89/H-74590
druty - wg PN-66/H-93916
pręty, płaskowniki


PAKOWANIE
Pręty, rury i płaskowniki - bez opakowania.
Drut - nawijany w kręgach lub na szpule.

 

Pręty wyciskane

 

Szpule z nawiniętym drutem

 

PAKOWANIE
Taśmy nawijane są na tuleje tekturowe.
Blachy dostarcza się w rulonach lub arkuszach.

ANODY
Gatunek: stop ołowiu Pb990R, 1-2% srebra Ag0
Wymiary - wg uzgodnień.

 

Taśma przygotowana do wysyłki.

 

 

Anody

 

 

Cookies