foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

Informacja dotycząca cookies


Jak wyłaczyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie”.


Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Dofinansowane zadania:

W latach 2006 do 2022 Spółka BATERPOL zrealizowała następujące przedsięwzięcia

 1. Nazwa zadania: Utylizacja odpadowego elektrolitu w ramach budowy linii odsiarczania pasty ołowiowej PbSO4 i krystalizacji siarczanu sodu Na2SO4
  Wartość zadania: 33.000.000 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 2. Nazwa zadania: Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki akumulatorów i baterii na terenie województwa śląskiego
  Wartość zadania: 1.108.900 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 3. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego urządzenia do zbierania pyłów ołowionośnych
  Wartość zadania: 585.000 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
  4. Nazwa zadania: Budowa instalacji do gospodarczego wykorzystania szkła kineskopowego i innych odpadów zawierających ołów
  o koncentracji poniżej 50%
  Wartość zadania: 6.839.352,92 zł przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach
 4. Nazwa zadania: Budowa węzła do przetopu odpadów ołowianych o różnym stopniu zanieczyszczenia wraz z systemem oczyszczania gazów powstałych w procesie przetwarzania - umożliwienie przetopu odpadów o znacznym zanieczyszczeniu
  Wartość zadania: 7.783.535,86 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 5. Nazwa zadania: Hermetyzacja procesu rafinacji w Zakładzie Ołowiu zlokalizowanym przy ulicy Obrońców Westerplatte 108
  w Katowicach
  Wartość zadania: 4.453.191.61 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 6. Nazwa zadania: Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą na potrzeby hermetyzacji miejsc magazynowania odpadów na terenie Zakładu Ołowiu Baterpol S.A. zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy Obrońców Westerplatte 108
  Wartość zadania: 4.697.641,34 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

 

 

 

Cookies