foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

 

 

2014r

Wyróżnienie z okazji Jubileuszu XV – lecia Polskiej Izby Ekologii za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz zaangażowanie w prace Polskiej Izby Ekologii

 

 

2014r

Odznaka Honorowa nadana przez Ministra Środowiska Andrzejowi Łatce za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

 

2011r

Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa śląskiego przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego

 

 

2012r

Wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes 2012

 

 

2011r

Ekolaury 2011 - EKOLAUR PIE w kategorii Gospodarka Odpadami za 
„Instalację do gospodarczego wykorzystania szkła kineskopowego i innych odpadów zawierających ołów o koncentracji poniżej 50%, która umożliwia zmianę w trakcie procesu żużla sodowego na krzemianowy”