foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 032 779-20-00,
Fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

 

 

I certyfikacja - 2009r

Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 18001:2004 zaświadczający, że BATERPOL S.A. wprowadziła i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie:

- skupu i przerobu złomu akumulatorowego

- oraz złomu ołowiu i surowców ołowionośnych

- produkcji i przetwórstwa ołowiu oraz stopów ołowiu

 

 

Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 9001:2015 oraz dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 14001:2015 zaświadczający, że BATERPOL S.A. stosuje system zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie:

- skupu i przerobu złomu akumulatorowego

- surowców ołowionośnych

- produkcji i przetwórstwa ołowiu oraz stopów ołowiu